บัตร Swiss Family คืออะไร?

บัตร Swiss Family Card อนุญาตให้เด็กอายุตั้งแต่ 6-15 ปี เดินทางได้ฟรี เมื่อมาพร้อมผู้ปกครอง