บัตรโดยสาร และบัตรโดยสาร Swiss Travel System มีให้สำหรับผู้ที่พำนักอยู่นอกสวิตเซอร์แลนด์ หรืออาณาเขตของ Liechentenstein (ลิกเตนสไตน์)

Did you find this FAQ helpful?
0
0