Nee, de regionale pas kan niet samen met een Eurail-pas worden gebruikt.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0