นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถซื้อบัตรโดยสารแบบภูมิภาค “Bernese Oberland Regional Pass” ได้เหมือนกับชาวสวิสเซอร์แลนด์เช่นกัน

Did you find this FAQ helpful?
0
0