บัตร Swiss Half Fare Card มอบส่วนลดให้ 50% สำหรับโดยสารทั้งเรือ รถไฟ และ รถบัส ในสวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องใช้ตั๋ว ซึ่งหากตุณต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะกับเมืองต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณสามารถแสดงบัตร Swiss Half Fare Card ได้ทุกเมื่อ หากมีการต้องเรียกตรวจสอบเมื่อใดก็ได้

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0