เด็กอายุ 6-16 ปี สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 30 ฟรังก์ เดินทางได้ตั้งแต่ 2-10 วัน โดยไม่จำกัดเที่ยว และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางฟรี

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0