บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) ได้รวมส่วนลดไปในบัตรแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับตั๋วแบบกลุ่ม

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0