บัตร Swiss Travel Pass Youth ให้สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 16-24 ปี ในวันแรกของการเดินทางจะมอบส่วนลด 15% จากราคาผู้ใหญ่ และยังให้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดเช่นเดียวกับ Swiss Travel Pass อีกด้วย

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0