บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) สามารถใช้โดยสารรถไฟ, เรือ และกระเช้าลอยฟ้าได้อย่างไม่จำกัดทั่วภูมิภาคในแถบทะเลสาป Lucerne (ลูเซิร์น)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0