บัตร Swiss Travel Pass สามารถใช้ได้กับทั้งเรือ รถไฟ และ รถบัส ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามลิ้งนี้ here.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0