ราคาตั๋วของคุณจะถูกรวมอยู่ในบัตร Swiss Travel Pass แล้ว แต่จำเป็นต้องสำรองที่นั่งและต้องชำระเงินเพิ่มเติมหากไม่ได้ไปในเส้นทางหลัก และสามารถชำระเงินเพื่ออัพเกรดชั้นโดยสารของตัวเองได้ด้วย

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0