ไม่ได้, บัตรโดยสาร Swiss Family ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Regional Pass ได้ สำหรับเด็กแนะนำเป็นตั๋วโดยสาร Regional Pass Child ราคา 30 ฟรังก์

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0