สามารถออกบัตร Swiss Family Card ได้ฟรี เมื่อมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนร่วมเดินทางโดยใช้ Swiss Travel System Pass

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0