บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) Central Switzerland คืออะไร?

บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) เป็นตั๋วโดยสารระดับภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง และ ได้รับการอนุญาตให้ใช้โดยสารทั้งรถไฟ รถประจำทาง เรือ และรถไฟภูเขา โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ซึ่งนอกจากนี้ ผู้ถือบัตร Tell-Pass ยังได้รับสิทธิประโยชน์...