บัตร Swiss Half Fare Card มีอายุการใช้งานเท่าใด?

บัตร Swiss Half Fare Card มีอายุการใช้งาน 1 เดือน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ โปรดทราบ ส่วนลดในบางครั้งอาจน้อยกว่า 50% เนื่องจากเป็นราคาขั้นต่ำที่จองไว้แล้ว (เช่น การเดินทางระยะสั้น...

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างบัตร Swiss Half Fare และบัตร Swiss Travel ?

บัตร Swiss Half Fare Card มอบส่วนลดให้ 50% สำหรับโดยสารทั้งเรือ รถไฟ และ รถบัส ในสวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องใช้ตั๋ว ซึ่งหากตุณต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะกับเมืองต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณสามารถแสดงบัตร Swiss Half Fare Card ได้ทุกเมื่อ...