ตั๋วสามารถคืนเงินได้หรือไม่?

ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ไม่สามารถคืนเงินตั๋วได้ โปรดติดต่อเราโดยตรง หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งหากคุณต้องการแลกตั๋ว Swiss Travel System การแลกเปลียนสามารถทำได้ก่อนวัยออกเดินทาง ละภายในเวลาทำการเท่านั้น...