บัตร Swiss Travel Pass Flex มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3, 4, 8 หรือ 15 วัน คุณสามารถสำรองที่นั่งชั้นที่ 1 หรือ 2 ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน ตามวันเดินทางที่ได้ระบุไว้ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทั้งหมดเช่นเดียวกับ Swiss Travel Pass และโปรดทราบว่าวันที่ได้ระบุไว้ระหว่างการเดินทางนั้น จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ส่วนลด 50% และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะไม่สามารถใช้ได้เช่นกัน

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0