นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็สามารถซื้อบัตรโดยสาร Tell-Pass (เทล-พาส) ได้เหมือนกับชาวสวิสเซอร์แลนด์เช่นกัน

Did you find this FAQ helpful?
1
0