บัตรผ่าน”Bernese Oberland” (เบอร์นีส โอเบอร์) สามารถหาซื้อได้ที่จุดขายหลายแห่ง และทางออนไลน์ที่ www.swiss-pass.ch เป็นตั๋วที่สามารถปริ๊นท์ได้เองที่บ้าน

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0