การโดยสารไปยัง Stoos (สตูส), Brunni(บรูนี), Klewenalp, Stanserhorn (สแตนเซอร์ฮอร์น) และ Rigi (ริกิ) ราคาจะรวมอยู่ในบัตรผ่าน และมีส่วนลด 50% สำหรับการขึ้นชมภูเขาอื่นๆ รวมไปถึงกระเช้าลอยฟ้า (Gornergrat, Titlis และอื่นๆ)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0