บัตรโดยสาร Swiss Travel Pass ให้สิทธิ์เข้าชมได้มากกว่า 500 Museums, รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกในโลซาน Chateau de Chillion (ปราสาทชาโต เดอ ชิลยอง) และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอย่าง Ballenberg Swiss (บัลเลนเบิร์ก สวิส)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0