บัตร Tell-Pass (เทล-พาส) เป็นตั๋วโดยสารระดับภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง และ ได้รับการอนุญาตให้ใช้โดยสารทั้งรถไฟ รถประจำทาง เรือ และรถไฟภูเขา โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ซึ่งนอกจากนี้ ผู้ถือบัตร Tell-Pass ยังได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดมากมายจากคู่ค้าพันธมิตรอีกด้วย

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0