ผู้ที่มีบัตร Tell-Pass (เทล-พาส) สามารถซื้อตั๋วโดยสารให้สุนัขในราคาเพียง 30 ฟรังก์ เท่านั้น

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0