ในช่วงฤดูหนาวบัตร Tell-Pass (เทล-พาส) ราคาเริ่มต้นที่ 120 ฟรังก์ และในช่วงฤดูร้อนจะราคาเริ่มต้นที่ 190 ฟรังก์ สำหรับเดินทาง 2 วัน แบบไม่จำกัดเที่ยว

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0