บัตร Swiss Travel Pass ใช้ได้ตั้งแต่ 3, 4, 8 หรือ 15 วันต่อเนื่องกัน สามารถใช้ได้ทั้งที่นั่งแบบชั้น 1 และ ชั้น 2

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0