บัตรโดยสาร “Berner Oberland” เป็นบัตรโดยสารแบบภูมิภาค และได้รับการอนุญาตให้สามารถโดยสารได้ทั้งทางรถไฟ รถบัส และเรือได้ไม่จำกัด และยังสามารถโดยสารรถไฟบนภูเขาได้มากกว่า 25 แหน่งใน Bernese Oberland

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0