ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ไม่สามารถคืนเงินตั๋วได้ โปรดติดต่อเราโดยตรง หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งหากคุณต้องการแลกตั๋ว Swiss Travel System การแลกเปลียนสามารถทำได้ก่อนวัยออกเดินทาง ละภายในเวลาทำการเท่านั้น และโปรดทราบเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 หมายเหตุ: ตั๋วที่พิมพ์เองที่บ้าน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและไม่สามารถทำการคืนเงินได้

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0