คุณจะได้โดยสารฟรีจากเลาเทอร์บรุนเนนไปยังเมอร์เรน และคุณจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับตั๋วโดยสารไปยัง Schilthorn (ชิลธอร์น)

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0