สามารถซื้อบัตร Tell-Pass (เทล-พาส) ได้ที่จุดขายหลายแห่ง และสามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ www.swiss-pass.ch เป็นตั๋วที่สามารถปริ๊นท์เองได้ที่บ้านได้เลย

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0