ตามกฏแล้ว ไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งสำหรับรถไฟ รถประจำทาง หรือรถไฟภูเขา แต่ขอแนะนำให้จองที่นั่งบน Jungfraujoch (จุงเฟรายอร์ค) ซึ่งขึ้นอยู่กับโควต้า และ ตั๋วที่เชื่อมต่อเส้นทางไปยัง Bernese Oberland ซึ่งสามารถสำรองที่นั่งได้ทางออนไลน์ที่ store.jungfrau.ch หรือ ที่สถานีรถไฟ Jungfrau ทุกแห่ง

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0