บัตร Swiss Travel Pass Flex และ บัตร Swiss Half Fare Card สามารถออกตั๋วได้เองที่บ้านผ่าน Print@home /e-ticket

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0